Magdalena + Jesus = sant

Eller är det osant?
Karen L. King, Holis, professor of ”Divinity”, Harvard School, Cambridge USA, deltar i forskningen kring de återfunna papyrustexterna från 100 – 500-talen med bland annat det så kallade Mariaevangeliet. Texterna är visserligen tilltufsade men läsbara (på den tiden skrevs allt på grekiska, Bibeln fick senare koptisk översättning).

En liten bit papyrusbit av fyndet har King blivit väl förtrogen med. Det är ett  betydelsefullt och omskakande textfragment 3,5 x 7,5 cm stort, 8 rader med endast 33 ord, lite otydliga, men betydelsefulla.
Karen King har tytt texten till:
”Min fru Maria Magdalena har vad som krävs för att vara min lärjunge”.

// Fritt ur Carinne Lövgren Williams artikel. http://newsvoice.se/2017/06/05/carinne-lofgren-williams-agape/ //

Och världens troende kristna börjar genast BRÅKA, SVIMMA, DEMENTERA och bära sig åt som om de aldrig i livet hade kunnat föreställa sig att Jesus (dog vid 33 års ålder på korset) hade normala kroppsaktiviteter. Bajsade han inte heller?
.
Det besynnerliga med religiösa utövare är att de spekulerar i människors underliv. Spekulationerna tas ofta som utgångspunkt på hur samhällsbyggandet ska göras. Detta rotande bland kroppsvätskorna av alla dessa heligheter; imamer, biskopar, stamhövdingar, rabbiner är kränkande, löjeväckande, lågt och synnerligen misstänkt. Ska de inte tala om själen?

Det räcker väl att samhällsbyggen beror på medborgarnas villighet att arbeta och betala skatt.

Bryr sig Gud om människorna? är en fundamental fråga. Den ställer jag inte här. Förminskad, kunde den dock ställas på detta viset: Bryr sig Gud om vars och ens av våra vanliga människors och Jesus och andra helgons sexliv, oskulder, menstruationsveckor, erktionsfrekvenser, slemhinnor, ägg, spermier med mera som skyls av byxor?

Agape – den oförblommerade människokärleken – som Carinne Lövgen Williams skriver om i sina böcker vore det naturliga för religionshövdingarnas budskap. Den utöver köttet!