Du har nu plats 10657 i kön!

Varför jobbas det inte undan på jobben? Varför fixar cheferna inte logistiken på myndigheterna?
Sosseandan har helt tagit över Sverige. Den sipprar in genom golvplankor och skrämmer till tystnad och fördummar samhällsbygget. För inte länge sedan var sosseandan allenarådande. Det var kvävande. Myndigheternas administration genomsyrades av räddhågat insmickrande mot överheten som alla var sossar. Anställda, förslavade i anden, kvävde sunt förnuft och civilkurage – och de som inte var sossar fick stopp i karriären.

Socialism handlar inte om respekt, jämställdhet och frihet. Många av oss tror att den tiden inte kommer tillbaka. Vänta bara! Eller snarare, se sanningen i vitögat, den är redan här! I och med att statsministern hävdar att han ska sitta kvar i en minoritetsregering oavsett valresultatet 2018 är socialismen införd.

Ideologin socialism dog inte med Stalin, inte med Castro och kommer att fortleva i Sydamerika lång tid à la Bolivarianska revolutionen, de värden som genom Hugo Chavéz projekt har spritt 2000-talets socialism som nu driver Venezuela in i medeltiden.
Det är synd.
Sossarna ser till att vi liksom i andra socialistiska länder står i kö. I vissa länder står man i kö för bröd och tvål, i vårt, snart, för alla sorters bostäder, vård, skola och ”svar från myndigheter” vad gäller omsorg om medborgarna.
Så kommer människors inre hjul att sluta snurra.

Socialism går ut på att tvinga medborgarna in i kösystem som inte leder till en lösning för den enskilde. Därför höjer sossarna skatterna så att vanligt folk får än mindre svängrum.
I stället för att sänka skatten.
Poliser, barnmorskor, lärare, busschaufförer, småföretagare kunde bli så många fler om skatten på arbete sänktes. Det meningsfulla att få råda över sitt eget liv genom en hyfsad lön, skulle få många att gå till jobbet med ett leende på läpparna. Pensionärer kunde arbeta vidare, ungdomar skulle ta okvalificerade arbeten och komma in på arbetsmarknaden.

I ett expanderande samhälle gäller det att många aktörer bygger bostäder, sjukhus, äldreboenden, rekreationsplatser och infrastruktur – vilket i den fria världen renderar jobb och massor av skatteintäkter. Men det händer inte i Sverige för här regerar socialisterna för ett förstatligande av samhällsservicen. Valet 2018 står mellan ideologier. Att regera ”över blockgränserna” är ett socialistiskt lockrop som ska dölja återetablerandet av forna dagars kösamhälle.