Mänsklig rättighet att veta sanningen om försvinnanden

… diskuterads på Raoul Wallenbergsseminariet i veckan. Släktingarna till Raul Wallenbergs kamp om att få veta vad som hände honom är välkänd. När den svenske socialdemokratiske landsfadern Tage Erlander definitivt avslutade R Wallenbergfrågan med ryssarna blev nya frågor svåra att ställa utan regeringens stöd. Och ingen klarhet har getts. Det fanns hopp på 1990-talet då arkiv öppnades i Ryssland för efterforskningar. Inte allt kom fram då. Sedan slöts möjligheterna.
En katalog med frågor gavs till ryska myndigheter 2016. Inga tillstånd att undersöka dokument som möjligen kan tala om sanningen om Wallenberg, har getts eller svar på frågorna.
Det är del av de mänskliga rättigheterna att få veta sanningen om försvunna personer som undanröjts av stater. Undanröjarna ska ställas till svars och dömmas.
I Ryssland finns inte de rättigheterna. Den svenska regeringen propsar inte på svar angående Raul Wallenbergs öde – även om det var 70 år sedan. Sverige måste agera! Vi har en svensk man försvunnen i Kina sedan 2 år, GUI MINHAI en i Eritrea sedan 16 år, ISAAK DAWIT. Sverige måste agera! Vi har hundratals försvunna svenskar sedan kalla kriget. SVERIGE MÅSTE AGERA!