Mordet på Sergej Magnitskij

Läs om händelseförloppet här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sergej_Magnitskij /Wikipedia/
Fallet Magnitskij har inte retts upp. De förmodade mördarna har frikänts. De mänskliga rättigheterna med rättegång, försvarare m m har åsidosatts i Ryssland. Relationen mellan USA och Ryssland är spänt på grund av Magnitskijs avslöjande om korruption och skattefiffel i Ryssland och USA.

The Honourable Irwin Cotler, Kandas f d justitieminister, grundare av Raoul Wallenberg Center for Human Rights, är specialist på internationell lagstiftning och lagar om mänskliga rättigheter.

 

I veckan gästade Irwin Cotler Stockholm och talade vid en endagskonferens, organiserad av Susanna Berger, om mänskliga rättigheter samt rättigheten för närstående att få veta sanningen om försvunna personer.

 

Skyldigheten krävs av berörda statliga myndigheter att redovisa försvunna människors öden, i alla länder även Sverige.

Foto: Irwing Cotler och jag på endagsseminarium om Mänskliga rättigheter i Stockholm.

 

 

Många människor har under de 9 år sedan Sergej Magnitskijs avslöjanden blivit engagerade i fallet. I Sverige var en drivande kraft Mats Johansson. Hans kamp-T-shirt överlämnades (postumt) till Irwing Cotler.