Rödgröna myter om vården i Stockholm

S, V och MP–politiker sprider myter om dålig vård i Stockholm Läns Landsting (Alliansstyrt). Det är dumt av dem. De borde i stället se över sina sjukhus och vård. Sju sosselandsting i Sverige har de längsta vårdköerna, de kortaste har de borgerligt styrda Halland, Jönköping och Stockholm.

Jag skulle då inte vilja bo i Dalarna – om jag blev sjuk, eller i Västernorrland där enbart hälften av patienterna opereras i tid. Detta pågår år efter år med en havererad ekonomi.
Vad betyder inte det i lidande för dem som är beroende av vård och deras fortsatta planering – ja för livet självt?
Varför plågar man sina medborgare? Jo, av ideologiska skäl. Det ska inte förekomma privata vårdetableringar, inga höjda löner för sjuksköterskor (vars närvaro gör vårdplatser möjliga att öppna).
På grund av ideologiska hänsyn höll till exempel Bollnäs sina medborgare utanför vårdgarantin under lång, lång tid … tills man bet huvudet av den ideologiska skammen – och nu har privata vårdgivare gjort det möjligt att behålla sjukhuset.

I en Rapport av Pernilla Ohlin Beji (M) ges fakta om Stockholms 2,3 miljoners vårdberättigade. De har 90% chans att få sitt första specialistbesök och operation inom vårdgarantin. Det beror på att Stockholms landsting som enda landsting i riket ökade vårdplatser under 2006 – 2015. Antalet vårdplatser hos privata vårdgivare fördubblades under de åren och stod för hela ökningen av vårdplatser i länet.

Mycket mer diskuterades under ett seminarium ( i Stockholm 16 oktober) lett av Irene Svenonius som framhöll att S-styrda landstings vårdköer ökar av två orsaker, dels har S,MP-regeringen tagit bort vårdmiljarden för hela landet, (vilket Alliansen införde och därmed halverade vårdköerna i hela landet), dels vägrar politikerna av ideologiska skäl privata vårdinrättningars etablering.

I Västernorrland (S-styrt) får 50% av patienterna vård inom garantitiden – resten får vänta och lida, dessutom hyrs det in läkare till stora kostnader (13% i jämförelse med Stockholms 1,9%).

Men äras den som äras bör. Kalmar (S-styrt) har korta vårdköer och ordning och reda i ekonomin – men det beror nog inte på sosseriet utan på att de är smålänningar.

Bild seminarium: Pernilla t.v. Irene t.h.
Bild Rapporten
Bild överst Marianne Irving och jag som deltog i seminariet från Norrmalmsmoderaterna Stockholm