Netarci! Var inte rädda!

Svenskorna kastade sina hucklen för över hundra år sedan. I och med den for mycket annat av. Hindrande kjolar, underkläder som skavde, skor som inte gick att springa i, fördomar om mens och kvinnors medfödda underdånighet gentemot manssamhället och kvinnors bittra tystnad.

Kvinnor i alla åldrar och samhällsställningar vaknade till en dyrköpt frihetskamp. Frihet som vi 2022 i Sverige ska se till att den omfattar alla kvinnor. Eller hur politiker, ministrar, präster, lärare, grannar, män, vänner och bekanta?
   Kvinnor i bekväma kläder och med stöd från andra kvinnor (och en del män) började sporta, cykla, simma och tävla. Flickor krävde nej till särbehandling i skolor och på universitet, i badsjöar, på hästryggen, i fotboll och handboll och i hemmen. Hemmen – den tryggaste av alla platser där föräldrars plikt är att stärka barns självförtroende och rätt att forma det egna livet. Där började de unga flickorna kräva rättigheter!

I dag händer det i Iran.
Netarci! Var inte rädda ropar skolflickor och slänger sina sjalar. Netarci säger de till varandra men också till pojkar, fäder, åldermän, äldre kvinnor, ayatollor som kommer att se hur flickorna krossas, hudflängas, kastas i anonyma gravar. För så fungerar diktaturen. Om inte männen ändrar på det.

Netarci! Var inte rädda!

Men flickorna är rädda men de räds inte kampen för fri- och rättigheter.

Till Sverige har kommit många människor från länder med sjaltvång. Netarci, säger jag. Självutnämnda moralpoliser är olagligt i det här landet. Föräldratvång är förbjudet. Att inte sätta sig in i svenska rättigheter för var och en är (kanske, vet ej) förbjudet. Inget annat är förbjudet. Välkomna. Stöd gärna medsystrarnas frihetskamp i Iran.  Tro inte att det vacklande, fortfarande starka manssamhällena som styr över EU, Nato och FN kommer att göra det. Det är ni och jag som får göra det. Min sjal är kastad!