Bloggat nyligen Blogg

Regeringens (S) skolutredare sänker Reepalu

Regeringens (S) särskilda utredare för Skolkostnadsutredningen går mot Reepalu som vill snöpa vinstutdelning intill tillintetgörande för friskolor. Kanske är det så att Skolkostnadsutredaren har märkt att dåliga kommunala skolor häller skattepengar i mörka bottenlösa hål. Friskolor har policyn att bedriva sådan undervisning att eleverna stannar där – med sin skolpeng....

Svenskundervisning för flyktingar

2013 rörde sig flyktingar norrut i Europa. Förhoppningen var att eliten sökte sig till vårt land och alla medel för att få in dem i produktion och jobb ville utredas. Också redan hitkomna borde lära sig svenska språket snabbt, menade man. Under statsrådet Maria Arnholms(L) tid tillsattes och slutfördes, i oktober...

Nytt jobb: flyktingsamtalare

Det har blivit trend att göra något för dem som med svårmod i blicken kommit hit till Sverige. De nyanlända flyktingarna berör. Vi har alla sett dem i teve och undrat hur de orkar. Färden har varit outhärdlig med stängda gränser, sjukdomar, våld och misär. Var och en av dem...

Förklaring till flyktingarnas brist på tillit och PTSD

Många, (alla?) flyktingar i Sverige lider av PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Under en halvdagskonferens anordnad av Stockholm stad framkom följande om detta: Tortyr förekommer i många länder. Tortyr är fysisk: sexuell förnedring/våldtäkt/gruppvåldtäkt. Falanga som är slag under fotsulorna. Onaturliga kroppsställningar i burar, upphängningar. Elchocker. Huvudet under vatten. Den torterade kan bli skickad till ett...

Åsa Fahlén bommar målet med skola

Åsa Fahlén ger sig inte. Jag tror hon är socialist, faktiskt. I en artikel Vinstlyftet nagel i ögat på lärarna (SvD 1sept 2016, Nyheter) meddelar ordförande i Lärarnas Riksförbund Åsa Fahlén styvnackat att vinster i skolan INTE återinvesteras i den grad som hon tycker är anständigt (läs solidariskt/i stort sett utan insyn...

Finlands sak är vår

… sades under en tid av världskrig som följdes av Finska vinterkriget som sargade Finland svårt. Men gränsen till Ryssland hölls. De yngsta som var med var födda på 1910-talet och deras själar är arkiverade där man arkivera själar. Glömskan är stor av vad som skedde. De som dog, våldfördes...

Jonas Sjöstedts inflytande är hissnande

Regeringen Löfven styrs av V. Karl Marx lever! Som vi alla vet förespråkar den marxistiska ideologin ett kommunistiskt  samhälle där resurserna fördelas rättvist bland folket. Sjöstedt vill uppenbarligen fördela företagares resurser intill en smärtgräns där företagarna begär bidrag. Löfven applåderar! Fördelningen är då mer än rättvis, den är statligt övervakad. De renläriga,...

Protester mot socialisering av välfärden har bara börjat!

Ilmar Reepalus Välfärdsutredningen vrider tillbaka tiden. Löfven, Sjöstedt och MP-språkrören har förestavat direktiven till vad utredningen skulle komma fram till. Sverige ska socialiseras! Bort med möjligheter för barn i utsatta områden att gå i bra skolor. Bort med vård&omsorg med kvalité. Bort med vårdcentraler som ofta är bra och välskötta...

Karin Wanngård(S) syn på vinsttaket är inte Löfven(S)

Karin Wanngård (S), kommunstyrelsens ordförande i Stockholm är företagare. Hon vet vad vinst betyder för företag.. Hon uttrycker skepticism till ett vinsttak. Förhoppningsvis har hon kappor att vända mot socialistvinden som drar in i landet. Lyssna på Ekots helgintervju. KARIN ÄR VÄRD ETT TACKKORT! http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6509542 Intressant är att de som ska drabbas av vinsttaket...

Socialismen – en lidandets moonwalk

  Hur liten vinst kommer att bli tillåten? Hur långt ska regeringen driva svenska entreprenörer? (Photo: vrak free wallpaper) Jag kan bara hålla med Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv i hennes artikel Orimliga angrepp på privata företag www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/orimliga-angrepp-pa-privata-foretag_654710.html Hon säger bl.a. Den föreslagna regleringen framstår som obegriplig eftersom de privata...