Bonnvischan kan expandera med invandrad kunskap, fler djursorter och nya produkter

Svenska mjölkbönder arbetar, enligt LRF, i världsklass vad gäller djurhållning och unikt låg antibiotikaförbrukning. Alltså, världens bästa mejeriprodukter. Tyvärr utan den lönsamhet som bönderna behöver i sina företag. Det är synd. Kanske skam också, av svenska myndigheter som inte omhuldar landsbygdsjobben och naturen och landets matförsörjning i framtiden.
Kor0001440800886 by derbobEtt möte ska ske mellan LRF och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. I SvD Brännpunkt Mjölkbönderna måste få hjälp av Helena Jonsson och Palle Borgström listas en väg framåt för bönderna.
Bland de i Sverige asylsökande vuxna män och kvinnor som inte är hjärnkirurger finns bönder/jordbruksarbetare. De har vana att sköta utegående djur samt kunskaper om produkter från sådana djur gissningsvis getter, lamm, kor, hästar, lamor …
Om nuvarande svenska mjölkbönder kunde få startbidrag för att introducera hågade bondeinvandrare att arbeta på svenska gårdar till ömsesidig utveckling – språk och sverigekunskap vis-à-vis nya produkter och djurhållningar, för försäljning och export, skulle landsbygden berikas i många avseenden.
Sverige behöver exportera. Lantbruksuniversitetet kunde ta fram en rad torra matvaror av nya och gamla mjölk- och köttprodukter som kunde skeppas till olycksplatser – torrmjölk, mjölkkex, chips, vällingpulver, torkat kött; vad vet jag? Dessutom färska varor till oss alla.
Och inte bara från kor.
Och de invandrade lantgårdsarbetarna som på några år i meningsfull sysselsättning med lön blir svenska bönder. De kunde med ett nytt språk och kunskap om svenska lagar och förordningar få startbidrag till egna jordbruk.

foto: Cows by derbub MorgueFileFreePhotos