Kategori: Skola och utbildning

Gör lärandet mer attraktivt

Aras Amin, student på Södertörns Högskola tar i Skolvärlden, debatt, upp problematiken om ett föråldrat synsätt på lärande i skolan: Gör lärandet mer attraktivt. Enligt Amin härrör dagens metoder till tiden för den industriella revolutionen. Det var viktigt att utbilda sig till något som ”gav bröd på bordet”. Systemet byggdes...

Mer pengar till studenten – sedan kommer fullt naturligt – notan

Regeringen med Anders Borg presenterar finansieringsåtgärder på upp emot 9 miljarder kronor per år, för reformer 2015-2018. Enligt finansdepartementet gäller det att strama åt och spara på varenda sparbar krona . Sverige måste bygga upp ett överskott. Före finanskrisen hade Sverige ett överskott. Krisen innebar att staten tvingades använda överskottet...

Mina skolförslag tas med i Moderaternas skolutvecklingsarbete

Tomas Tobé och Kent Persson ’gillar’ mina förslag om hur skolan ska förbättras. Vilka delar som de finner mest intressanta har inte preciserats av utbildningspolitiska handläggaren Filip Solsjö som delgett mig svaret. Jag antar att det är det visionära i förslaget, en vision så naturlig och i tiden att man...

M:s skolpolitiks miljardsatsning vill jag styra rätt

M:s skolpolitik har målsättningen bättre skola, varje elev ska bli sedd, varje förälder nöjd och varje lärare i en karriärsstege. Och så ska eleverna lära sig räkna med miljarder som ska satsas. Jag har förslag för de där miljarderna. Magiska insikter – verktyg i skola Skola börjar så snart ett...

Pisa

Enligt språkforskare tar det för ett normalbegåvat barn åtta år att komma in i ett nytt språk. 8 år! I Sverige finns troligen 10-15 % utlandsfödda barn som går i grundskolor och på gymnasier. Inte många av dem har åtta års språklig träning av svenska. Dessa barn går i skolan...