Bloggat nyligen Blogg

SIGILLET Helga Gregorius berättelse

Helgas tågresan tar slut i Karlstad. Värmland känns främmande. Hon försöker att inte tappa modet. Det finns ingen väg tillbaka. Kapitel 5 ”Kallsta, nästa! Slutstation. Avstigning för samtliga.”  Konduktören går genom tåget och ropar i varje vagn. En stad växer fram ur den värmländska skogen som skuggat på båda sidor...

SIGILLET Helga Gregorius berättelse

Kapitel 4 Helga får en sittplats i tågets damkupé. Hon kan inte undgå att höra två systrars samtal. Helga börjar längta efter sin syssling Karolina trots att hon gjort henne så mycket ont. ”Följ med, mamsell”, mullrar konduktören mot mig.  Buller och bång från unga män som ska till kriget vräker...

SIGILLET Helga Gregorius berättelse

Mer om författaren på http://sigander.com Kapitel 3 Helga plågas av dåligt samvete för att hon varit otrogen. Hon är också förvirrad och bedrövad över att älskaren Fritz har övergivit henne. Ont föder ont, och jag är en fördärvad omoralisk människa, som startar sådana epidemier. Mitt hjärta är förgiftat av svek. Som...

SIGILLET Helga Gregorius berättelse

Kapitel 2 Helga Gregorius, bannar jag mig tyst. Varför åka tåg!  Skribenter i fler nummer av Idun har varnat för olyckståg. Det här tåget, är jag övertygad om, är ett sådant. Sekund på sekund med ryck och oljud! Krampaktigt håller jag fingrarna runt träbänkskanten utan att med en min visa mina onda...

SIGILLET Helga Gregorius berättelse

Kapitel 1 INNEHÅLL: Helga Gregorius är gravid med sin älskare Fritz barn. Hon lämnar maken, pastor Gregorius, och Stockholm. I Karlstad bor hon tillsammans med kvinnor som liksom hon har en oäkting i magen. Helga får upp ögonen för bristen på rättigheter för kvinnor. Året är 1905. Unionsförhandlingar mellan Norge och Sverige...

Doktorn ska ha tillgång till sjukjournalen!

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.   Prio: Ens sjukjournal bör bli tillgänglig för vårdnadshavare som omfattas av sjukförsäkringssystemet, i hela landet, även i koma.   Kryssa mig den 9 september 2018               

Införande av paraplyläkare bör lagregleras

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.   Prio: Multisjuka bör ha en paraplyläkare som förutom sin egen behandling av patienten kontinuerligt följer andra läkares ordinationer för patienten. Utförligt om nödvändigheten av en lagreglering av detta skriver Gunnar Akner, professor i geriatrik, DN...

Dö för egen hand

Självmord upprör. Det känns onödigt. En syndabock söks. Förklaringar räcker inte till, inte ens om det finns ett brev. Man vill inte tro att någon drivits att ta sitt liv och ändå gjorde 924 män mellan 25 och 65+ det 2016. Varför? Vem kan besvara det? Vem kan hindra en...

Hucklen av!

När det är kallt må vem som helst skydda ansiktet. Man vet ju hur det känns när ispiggar torterar huden och man vill bara komma in, dra av sig eländet och dricka en kopp te. Men kylvärmande omslag är inte samma sak som hucklen. Hucklet var en tvångshätta för kvinnor...