Kategori: Valet 2018

Elfordon ska man betala själv

TweetMin uppfattning är att elcyklar och elbilar till privatpersoner inte ska skattesubventioneras. Det är nyttigt att cykla med vanlig cykel och de som köper Tesslor har råd att betala själva. Däremot bör en avsevärd ekonomisk styrning göras mot forskning och produktion av elfordon lämpliga för vanliga löntagares plånböcker. Vilken slags...

Framtida miljökonsekvenser – vårt ansvar!

TweetVilka miljökonsekvenser blir det i stockholmsområdet om Golfströmmen saktar ned än mer? Vad kommer att hända med Mälardalens vatten, inom kort – i framtiden? (Stockholms dricksvatten) Hur ser vår försörjning ut framöver med kommunikation, mat, el? Framtidsscenarier måste initieras för regionen och riket, Norden och Världen. Jag kandiderar till Landstinget.  Helena Sigander,...

Politikers uppgift är inte att styra fritiden

TweetJag är kandidat till Landstinget. Möjligheter till rekreation i skog och i parker, vinter – och sommarsport och bad är nödvändigt för psykisk och kroppslig hälsa. Politikers uppgift är inte att styra fritiden utan ge möjlighet till en varierad sådan i nuvarande bebyggelse med upprustning av spelplaner, rid- och cykelvägar...

Moderat miljöpolitik – vår framtid

TweetViktigt ur Moderaternas valmanifest – miljöpolitiken Vår klimatpolitik tar miljöfrågorna på det stora allvar de förtjänar. Den globala uppvärmningen måste bromsas och Sverige har ett ansvar som föregångsland.     Världsledande grön forskning och teknologisk innovation ger tillsammans med effektiva politiska lösningar konkreta resultat.   Vi slösar inte bort pengarna...

Mina tre i topp av förebilder

TweetJag är kandidat till Landstinget och vill sitta i kulturnämnden. Lär känna mig så att du vill kryssa mig. Mina tre i topp av förebilder är 1. kvinnorna i LKPR (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt) vilken upplöstes 16 september 1921 då målet uppnåtts. 2. dövblinda Helen Keller (död 1968. 3....

Kultur på recept för deprimerade ungdomar

TweetJag är kandidat till Landstinget i Stockholm som har en budget på 80 miljarder. Prio: Eftersom det inte är roligt att vara ledsen – psykiska problem ökar bland unga i Sverige – bör satsningar göras på kultur på recept, vilket gett resultat där det prövats. En utbildning av kulturguider bör...

Införande av paraplyläkare bör lagregleras

TweetJag är kandidat till Landstinget i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.   Prio: Multisjuka bör ha en paraplyläkare som förutom sin egen behandling av patienten kontinuerligt följer andra läkares ordinationer för patienten. Utförligt om nödvändigheten av en lagreglering av detta skriver Gunnar Akner, professor i geriatrik, DN...